„Kustosz Pamięci Narodowej”. Zgłoś kandydata do nagrody

statuetki
fot. IPN

Do niedzieli, 22 stycznia 2023 roku trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji ogólnopolskiej Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Kandydatów mogą wskazać osoby, instytucje i organizacje społeczne.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” ma ogólnokrajowy charakter i przyznawana jest za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Od 2012 r. jedna z pięciu Nagród może zostać przyznana pośmiertnie. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jego laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. W roku 2023 Nagroda zostanie przyznana po raz dwudziesty drugi.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online. Więcej na: ipn.gov.plipn.gov.pl

Zgłaszający jest zobowiązany przesłać razem z wnioskiem podpisane klauzule zgody na przetwarzanie danych (dokumenty dostępne są do pobrania na stronie formularza zgłoszeniowego) na adres kustosz@ipn.gov.pl.

Powrót na początek strony