Łączą siły w drodze po tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

W Centrum Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się II Mały Kongres Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. To kolejny element działań, które wpisują się w przygotowania kandydatury Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele instytucji kultury.

W Kongresie, organizowanym przez Wydział Sztuki UJK uczestniczył zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki. Celem spotkań jest przede wszystkim integracja środowiska kulturalno-artystycznego i aktywizacja pod kątem budowania spójnej polityki kulturalnej miasta i regionu. Mały Kongres Kultury zakłada organizację cyklu roboczych wydarzeń, zaplanowanych na przestrzeni 2022-2023 roku, sytuujących sektor kultury Kielc, regionu na różnych poziomach, w tym lokalnym, krajowym, międzynarodowym.

W dyskusji na temat bieżących problemów sektora i stanu przygotowań do realizacji projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029, wzięli udział przedstawiciele m.in. Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Marszałkowskiego, miejskich instytucji kultury oraz Wydziału Sztuki UJK w Kielcach.

Europejska Stolica Kultury to program, w którym każdego roku wybrane przez Unię Europejską miasta mają szansę prezentować własne dziedzictwo, potencjał i życie kulturalne nie tylko własne, ale i całego regionu oraz państwa. Proces aplikowania, przygotowań do uzyskania tego prestiżowego tytułu staje się swoistym laboratorium kultury w całej rozciągłości oddziaływania społeczno-gospodarczego, przekładającym się na budowę pozytywnego wizerunku. W 2029 roku gospodarzem projektu ESK stanie się ponownie Polska wraz ze Szwecją.

Dotychczas dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 roku) i Wrocław (w 2016 roku) zostały wyróżnione tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. 

Powrót na początek strony