Twórcy multimedialnych opowieści o Kielcach nagrodzeni

Laureatów konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022” nagrodziła dziś zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do angażowania się w urządzanie miasta i organizacji jego życia społecznego. To także promocja idei Smart City, czyli miasta inteligentnego przez stworzenie rozwiązań i pomysłów cyfrowych prezentacji wskaźników opisujących Miasto Kielce.

Nagrodę 5000 zł za zajęcie pierwszego miejsca otrzymują ex aequo:

Zespół SmartNow w składzie: Aleksandra Wasik, Daria Zielonka, Szymon Bindaza pracę "Poczuj miastozen w Kielcach", kategoria: Kielce- przestrzeń miasta w nowej odsłonie

Zespół GISówki w składzie: Daria Stosio, Marika Cuprjak, Milena Chmielewska za pracę "Kompaktowe Kielce- miasto w zasięgu ręki", kategoria: Kielce - przestrzeń miasta w nowej odsłonie

Nagrodę 2000 zł otrzymuje: Zespół WMB w składzie: Wojciech Gos, Marta Rutka, Bartłomiej Czech za pracę "Budżet Obywatelski - historia/teraźniejszość/przyszłość", kategoria: Kielce - miasto współtworzone przez mieszkańców

Nagrodę publiczności 5000 zł otrzymuje: Zespół SWL za pracę "Rewitalizacja placu Niepodległości w Kielcach z budową nowego dworca PKP", kategoria: Kielce - przestrzeń miasta w nowej odsłonie.

Konkurs realizowany był przez Miasto Kielce, w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Powrót na początek strony