Legitymacja emeryta i rencisty dostępna w aplikacji mObywatel

Emeryci i renciści mogą już korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostępnej w bezpłatnej aplikacji mObywatel. mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek.

mLegitymacja emeryta i rencisty

Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej, wydana zostaje automatycznie również legitymacja w wersji elektronicznej. Takie osoby mogą korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej, plastikowej karty oraz mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel – zgodnie ze swoimi preferencjami.

mLegitymacja emeryta-rencisty działa jak tradycyjny dokument. Wystarczy pokazać ją na ekranie swojego smartfona, by potwierdzić status emeryta lub rencisty i skorzystać z przysługujących ulg.

Ważne! Legitymacje w postaci plastikowej pozostają ważne.

Dzięki mLegitymacji:

  • potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą,
  • udowodnisz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
  • możesz korzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).

1460x616.png

Zmiany od 2023 r. dla nowych emerytów i rencistów

Nowy rok to zmiany w wydawaniu legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w postaci elektronicznej. Mogą z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aby dodać mLegitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

Ważne! Dokument dostępny jest dla osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w postaci  plastikowej karty, powinni złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS na formularzu ERL.

Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 r. są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności. Więcej Informacji na stronie www.zus.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią: +48 42 253 54 74 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 lub mobywatel-pomoc@coi.gov.pl.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. mLegitymacja ulotka.PDF PDF 664,93 KB
Powrót na początek strony