Lekcje online w OMPIO. Oferta dla podstawówek i szkół średnich

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej prowadzi bezpłatne lekcje online na platformie MS Teams. Zajęcia są przygotowane zgodnie z podstawą programową i mogą być bardzo ciekawym uzupełnieniem lub rozszerzeniem dla lekcji historii czy języka polskiego.

Tematy zajęć:

1. Legenda o powstaniu Kielc. (dla klas 0-4 SP)

2. Konstytucja 3 maja (dla klas 4-8 SP)

3. Powstanie styczniowe (dla klas 7-8 SP)

4. Henryk Sienkiewicz – pisarz, prozaik (dla klas 6-8 SP)

5. Żołnierze Wyklęci (dla szkół ponadpodstawowych)

Rezerwacji można dokonać pod nr tel. 41 367 68 01 z tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia prowadzone są przez edukatora.

Powrót na początek strony