Magdalena Gościniewicz z tytułem „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci”

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się gala nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”, podczas której tym tytułem oraz statuetką w kategorii indywidualnej została uhonorowana Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Gościem wydarzenia był prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W ramach plebiscytu nagradzane są osoby i instytucje, które nie ograniczają swojej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale z oddaniem niosą pomoc tym, którzy znaleźli się na zakręcie swojego życia, stracili motywację do zmian, dotknęła ich choroba czy cierpienie.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznane zostały w kategoriach: indywidualnej i zespołowej. W pierwszej z nich statuetkę „Świętokrzyski Anioł Dobroci” otrzymała Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. W drugiej kategorii laureatem został Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach odbierając nagrodę, podkreślała, że jest to uhonorowanie jej ponad czterdziestoletniej pracy na rzecz drugiego człowieka. - Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie związana jestem praktycznie całe moje życie zawodowe. Pracy, którą wykonuję często nie można zamknąć w ośmiu godzinach lub odłożyć na później. Zawsze staram się być dyspozycyjna i otwarta na potrzeby innych ludzi, a są one bardzo różne. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za to wyróżnienie - mówiła Magdalena Gościniewicz.

Magdalena Gościniewicz to wieloletni pracownik pomocy społecznej. Od 2000 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, a od 2021 roku jest jej dyrektorem. Z jej inicjatywy MOPR realizuje usługi specjalistyczne świadczone w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, co stanowiło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozwiązanie nowatorskie. Dzięki rozszerzeniu usług wiele osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji otrzymało szansę na samodzielność. Była organizatorką procesu wdrożenia realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomysłodawczyni i organizatorka mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pierwsze mieszkanie zostało uruchomione w 2004 r. Inicjatorka uruchomienia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych intelektualnie. Współorganizator i koordynator projektu „Posiłek za pracę” aktywizującego osoby bezrobotne oraz projektu dotyczącego uruchomienia Klubów oraz Świetlic Środowiskowych „4 Kąty”. W okresie pandemii COVID-19 organizowała pomoc materialną i finansową dla DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowała i uruchomiła działalność punktów szczepień powszechnych, oraz mobilny punkt szczepień i transport do punktów szczepień. Organizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy: Punkt Pomocy dla Obywateli Ukrainy, kursy języka polskiego i kursy zawodowe, zajęcia sprzyjające integracji i adaptacji w Polsce. Otrzymała liczne odznaki i nagrody: Odznakę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Odznakę Honorową PCK IV i III stopnia, Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło łącznie 26 zgłoszeń w tym: 15 o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 11 w kategorii zespołowej. 

Organizatorem plebiscytu jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uroczystość uświetnił występ Kieleckiego Teatru Tańca.

Powrót na początek strony