Magdalena Nowaczek zostanie nowym dyrektorem Domu Kultury "Zameczek"

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbyły się 20 października. Na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Zameczek”, komisja konkursowa zarekomendowała Prezydentowi Kielc Bogdanowi Wencie Magdalenę Nowaczek. Nowa dyrektor „Zameczka” obejmie stanowisko 3 listopada, dzień wcześniej otrzyma nominację na trzyletnią kadencję od Prezydenta Kielc.

Nabór na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Zameczek”, Prezydent Kielc ogłosił 12 sierpnia br. Do konkursu zgłosiły się cztery osoby, dwóch kandydatów nie spełniło wymogów formalnych. Ostatecznie przed komisją konkursową stawiły się dwie osoby, które odpowiadały na pytania komisji, której przewodniczył zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Magdalena Nowaczek podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała autorską koncepcję programową, organizacyjną i finansową funkcjonowania Domu Kultury „Zameczek” na lata 2022-2025. Przedstawiona przez nią koncepcja zyskała największe uznanie komisji. Wszyscy członkowie zagłosowali za kandydaturą Magdaleny Nowaczek i tym samym otrzymała rekomendację na dyrektora Domu Kultury „Zameczek”. Zastąpi na tym stanowisku Teresę Wołczyk-Rosołowską, która kierowała placówką przez 28 lat.

Magdalena Nowaczek ukończyła studia magisterskie i podyplomowe na kierunkach: Pedagogika ze specjalnością opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacją, Ekonomia ze specjalnością „Menadżer kultury”, Politologia ze specjalnością „Dziennikarstwo”. Jest wychowanką Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury "Zameczek" w Kielcach, laureatką wielu konkursów piosenki, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Była też wokalistką kieleckiego zespołu „U Ojca”.

Do tej pory pracowała w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie jako instruktor zajęć wokalnych i współorganizator imprez, a także jako specjalista ds. marketingu w firmie działającej na rynku poligraficznym. Nadal pracuje jako wokalistka. Ukończyła kilka kursów z zakresu nauki śpiewu. Wzięła udział w projektach muzycznych „Chicholudki” (bajka muzyczna dla dzieci) oraz „Pasja Świętokrzyska”.

Powrót na początek strony