Matematyczni „maratończycy” zbliżają się do mety

Trwa Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 2022/2023. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w sobotę, 29 kwietnia na Politechnice Świętokrzyskiej. O nagrody w finale walczy ponad 150 maturzystów z całego kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Kielc.

Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności z zakresu: podstawy programowej kształcenia matematycznego, ważnych dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki, określonego przez nauczycieli akademickich jako kluczowy dla osób rozpoczynających studia na uczelni technicznej.

Laureaci konkursu są przyjmowani na wszystkie kierunki studiów na Politechnice Świętokrzyskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Natomiast finaliści niebędący laureatami, mogą wystąpić do Dziekana danego kierunku o przyznanie dodatkowych punktów w procedurze rekrutacyjnej z uwzględnieniem wyniku uzyskanego w konkursie finałowym. Ponadto zdobywcy pierwszych siedmiu miejsc otrzymają nagrody pieniężne.

Powrót na początek strony