Media społecznościowe i lokalni ambasadorzy pomogą w promocji Kielc jako ESK 2029

Na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się 4. edycja Małego Kongresu Kultury Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Spotkanie dotyczyło przygotowania wniosku aplikacyjnego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

W wydarzeniu udział wziął zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, Grzegorz Sowiński, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kielce, a także przedstawiciele miejskich jednostek kultury oraz przedstawiciele UJK.  

Spotkanie poprowadził dr Maciej Zdanowicz, koordynator projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029, który przybliżył słuchaczom, jak wyglądają aktualne prace nad przygotowaniem wniosku do tytułu ESK 2029.

- Dwa tygodnie temu zapoczątkowaliśmy komunikację społeczną projektu, uruchomiliśmy profile na portalach tj. Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube. Nośniki te będą służyły zarówno do komunikacji, jak i edukacji społeczeństwa w kwestii zasadności i korzyści, które wypływają z aplikowania miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W te działania pragniemy włączyć również „Lokalnych Ambasadorów” tzn. osoby z naszego środowiska, które swoim optymizmem i zaangażowaniem potrafią wywierać wpływ na najbliższe otoczenie - mówił dr Maciej Zdanowicz.

W ramach mediów społecznościowych w ciągu najbliższych tygodni zostanie uruchomiona ankieta pod hasłem „Liczymy się”, która ma posłużyć, jako forma samopisu środowisk kulturalno- artystycznych miasta. - W ten sposób chcemy zdiagnozować, jaka jest skala i aktywność tej społeczności. Ponadto planujemy ogłosić nabór do „Banku pomysłów mieszkańców” tak, aby poznać ich propozycje i wykorzystać je do naszego wniosku. Do realizacji tych działań będą potrzebni również wolontariusze, których będziemy szukać wśród studentów i uczniów szkół średnich - zaznacza koordynator projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029.

- Obecnie jesteśmy też na etapie powoływania zespołu uzupełniającego określone filary programowe związane ze szczegółowym opracowaniem treści aplikacji. Jesteśmy też w stałym kontakcie z ekspertami z Komisji Europejskiej, która odpowiada za ocenę wniosków - dodał Maciej Zdanowicz.

Termin złożenia wniosku przez Kielce to wrzesień 2023 roku. Od listopada 2023 do sierpnia 2024 projekt będzie poddawany konsultacjom wśród różnych grup społecznych.

Powrót na początek strony