Miasto Kielce aplikuje do konkursu Innowacyjny Samorząd

Zmodernizowany Dworzec Autobusowy, Mediateka, inicjatywy promujące przedsiębiorczość i podnoszące kwalifikacje młodzieży, system działań proinwestycyjnych  oraz proekologicznych - to projekty zgłoszone przez Miasto Kielce do konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

W drugiej edycji przedsięwzięcia startuje 11 propozycji z Kielc, realizowanych przez: Zarząd Transportu w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Do konkursu można było zgłosić projekty wdrożone nie wcześniej, niż przed 1 stycznia 2018 r. i nie później, niż 31 października 2020 r., które przyczyniły się do poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd i jakości życia mieszkańców.

Celem przedsięwzięcia jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja do podejmowania działań na rzecz innowacyjności, a głównymi kryteriami oceny - nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

Udział w  konkursie jest bezpłatny. Laureatów, których wyłoni Kapituła, poznamy 15 kwietnia. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: miasta duże - powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty.

 

Projekty zgłoszone przez Miasto Kielce do konkursu „Innowacyjny Samorząd”:

1. Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (Zarząd Transportu w Kielcach).
2. Punkt Przyjęcia Substancji Unieszkodliwianych Biologicznie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku (Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.).
3. Green Thinking Entrepreneur Youth - Zielone Myślenie Przedsiębiorczej Młodzieży (Kielecki Park Technologiczny).
4. Vocational Schools Learn To R&D And Innovation Via Virtual Reality (Kielecki Park Technologiczny).
5. CE Responsible - Altruistic Entrepreneur - Wspieranie Przedsiębiorczości Społecznej (Kielecki Park Technologiczny).
6. Międzynarodowa Akademia Transferu Technologii (ITTA) (Kielecki Park Technologiczny).
7. Poczytalnia na dVoRcu, zwana Mediateką (Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach).
8. Realizacja autorskiego projektu COI: "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe, kluczem do sukcesu w branży IT" (Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce).
9. Kompleksowe działania Miasta Kielce dedykowane rozwojowi branży nieruchomości w Kielcach (Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce).
10. BMW Vertriebes Gmbh - szkolenia dla uczniów i nauczycieli CKZ w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.
11. Precyzyjnie w CKZ Kielce - Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Powrót na początek strony