Miasto Kielce bez wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zero złotych - tyle środków finansowych otrzyma Miasto Kielce w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kielce ubiegały się o dofinansowanie 31 inwestycji. Niestety, żadna z nich nie znalazła się liście przedstawionej dziś przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. 

Poniżej prezentujemy wykaz inwestycji zgłoszonych przez Miasto Kielce:

 

 1. Budowa ul. Karczunek w Kielcach 

 2. Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) wraz z budową OWD

 3. "Etap I - Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m); Etap II - Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

 4. Budowa ul. Domki w Kielcach 

 5. Budowa ul. Łopianowej w Kielcach 

 6. Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach 

 7. Etap I - Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej); Etap II - Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej

 8. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach 

 9. Przebudowa ul. Nowy Świat w Kielcach (budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem)

 10. Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka

 11. Budowa mostu w ciągu ul. Zielnej w Kielcach

 12. Budowa mostu w ciągu ul. Kolonia w Kielcach

 13. Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej w Kielcach 

 14. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Kielce - Zadanie 1 

 15. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Kielce - Zadanie 2 

 16. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Kielce - Zadanie 3 

 17. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Cedro-Mzur - Etap II 

 18. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Biesak 

 19. Akademia piłkarska ul. Prosta 57  

 20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dąbrowa II 

 21. Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 przy ul Jagiellońskiej 90 

 22. Termomodernizacja budynków szkolnych VI LO w Kielcach, ZSZ nr 1, ZSE 19 

 23. Budowa kanału sanitarnego ul. Na Ługach 

 24. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Dobromyśl 

 25. Budowa boisk przy ul. Kredowej 

 26. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu w LO Śniadeckich  

 27. Dostosowanie budynków SP 34 do wymogów bezpieczeństwa PPOŻ

 28. Budowa hali w I LO przy ul. Ściegiennego  

 29. Opracowanie dokumentacji i realizacja naturalistycznego „Parku wodnego - Dolina Silnicy”  

 30. Rewaloryzacja  zabytkowego parku im. St. Staszica w Kielcach

 31. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnych firm i pozyskania zewnętrznych inwestycji przez zakup, uzbrojenie i przygotowanie do sprzedaży terenów inwestycyjnych w Kielcach

Powrót na początek strony