Miasto Kielce chce kupić elektryczne autobusy

Miasto planuje zakup 26 elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania. W tym celu będzie wnioskować o dofinansowanie z nowego rządowego programu Zielony Transport Publiczny, w którym można uzyskać 100% dofinansowania na zakup ekologicznego taboru. Aplikowanie do programu wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Kielc. Dlatego prezydent Bogdan Wenta zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej.

W czwartek, 6 kwietnia na Dworcu Autobusowym odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępczyni Agata Wojda oraz Barbara Damian, dyr. Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. 

- Dzisiaj przed Miastem Kielce pojawiła się duża szansa na sfinansowanie zakupu elektrycznych autobusów na bardzo atrakcyjnych warunkach, musimy z niej skorzystać i nie możemy jej przegapić – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Miasto Kielce na zakup 26 autobusów elektrycznych może uzyskać 100% dofinansowywania, a na zakup ładowarek 50%. Liczy się czas, ponieważ nabór wniosków do programu Zielony Transport Publiczny ruszy 17 kwietnia.

- Do tego czasu musimy być gotowi z całym szeregiem analiz i dokumentacji, które przygotowuje już Zarząd Transportu Miejskiego. Najbliższa sesja planowana jest na 20 kwietnia, natomiast to już będzie trzy dni po rozpoczęciu tego naboru. Chcemy już w pierwszych godzinach naboru zgłosić swój wniosek, żeby zmaksymalizować szansę na pozyskanie dużych pieniędzy. Dlatego chcemy poprosić radnych o zgodę, o wpisanie tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok. Mamy nadzieję, że możemy liczyć na przychylność radnych i zrozumienie, jak ważne, strategiczne jest to działanie dla miasta – powiedziała Agata Wojda.

Wartość projektu wynosi 85 mln złotych, z czego dofinansowanie będzie stanowić 68 mln. Dzięki temu, że Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, będzie mógł odzyskać całość podatku VAT na to działanie. Natomiast wkład własny miasta będzie stanowić 1 mln 400 tys. zł, ale tylko na zakup ładowarek. Całość zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych.

- Zeroemisyjna komunikacja publiczna to wyzwanie dla wszystkich samorządów z kilku względów. Po pierwsze ustawa o elektromobilności zobowiązuje nas do posiadania ekologicznego taboru, po drugie to czynnik ekonomiczny. Zeroemisyjny transport to także inwestowanie w czyste powietrze, a poza tym takie autobusy to też komfort dla pasażerów i wysoka jakość komunikacji publicznej – podkreśla zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.   

Nowe autobusy elektryczne mogłyby zastąpić te, które zostały zakupione przez Miasto w latach 2009-2010 przy udziale środków unijnych. Obecnie trwa przetarg na obsługę kontraktu, obejmującego wykonanie 4 milionów kilometrów na terenie Kielc.

- Obecnie linie unijne obsługuje 28 autobusów, które są już wiekowe. Kontrakt ma się skończyć 30 czerwca 2025 roku. Wówczas autobusy zostaną wystawione na sprzedaż, taki jest plan – mówi Barbara Damian, dyr. Zarządu Transportu Miejskiego.

Powrót na początek strony