Miasto Kielce dołączyło do projektu Biobooster

Rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego z programu Interreg Baltic Sea Region pn. Biobooster. Do panelu dyskusyjnego online otwierającego działania w ramach projektu zaproszony został prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz ze współpracownikami z Centrum Obsługi Inwestora. Projekt zaplanowany na lata 2023 – 2025 będzie zrealizowany w szerokim partnerstwie firm, uniwersytetów i organizacji z 8 krajów, m.in. z Niemiec, Finlandii, Szwecji, Litwy, Estonii i Polski.

Wiodącym partnerem projektu w Polsce jest Fundacja Pro Civis z Kielc. Polskę reprezentują także organizacje stowarzyszone z projektem, którymi są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Urząd Miasta Kielce, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i modeli produkcji wdrażanych przez firmy wpisujących się coraz lepiej w ideę gospodarki biegu zamkniętego i biogospodarki - stąd obecność biura zajmującego się wspieraniem przedsiębiorczości. W trakcie najbliższych 2 lat odbędzie się 16 hackathonów w 8 krajach partnerskich, z czego 2 spotkania zostaną zorganizowane w Polsce. Fundacja Pro Civis we współpracy z Urzędem Miasta oraz innymi organizacjami otoczenia biznesu będzie zaangażowana w organizację hackathonów i wypracowanie rozwiązań dla firm zgodnych z zasadą gospodarki obiegu zamkniętego.

Co istotne - regionalni innowatorzy (MŚP, start – up’y, koła naukowe, zespoły studenckie, osoby fizyczne) będą także mogli wziąć udział we wszystkich szesnastu międzynarodowych hackathonach (pierwsze z nich wystartują w lipcu lub sierpniu 2023 roku), w trakcie któych zmierzą się z wyzwaniami dużych firm skandynawskich, niemieckich i z państw bałtyckich. Będzie to dla nich szansą na nawiązanie trwałych międzynarodowych relacji gospodarczych.

Prezydent Bogdan Wenta podziękował za zaproszenie Miasta Kielce do realizacji projektu. Podkreślił, iż bardzo ważne jest to, aby już dziś poszukiwać rozwiązań dla firm, które pozwolą wzmocnić ich transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. W praktyce umożliwi to zmniejszenie ilości opakowań w codziennym obiegu, podniesienie jakości produktów i usług oraz lepszą ochronę praw konsumentów w Europie.

Powrót na początek strony