Miasto Kielce liderem zmian

Miasto Kielce uhonorowane zostało tytułem „Świętokrzyski Lider Zmian” I stopnia w dziedzinie edukacji przedszkolnej. Podczas uroczystej gali organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nagrodę odebrała wiceprezydent Bożena Szczypiór. Wyróżnienie otrzymał także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zarząd Województwa honoruje efekty społeczne realizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Spotkanie było okazją do zaprezentowania, w jaki sposób setki milionów złotych z funduszy unijnych przez ostatnie lata wspierają świętokrzyską edukację, usługi publiczne i społeczne, dostępność opieki dla najbardziej potrzebujących oraz na regionalny rynek pracy.

Miasto Kielce wyróżnione zostało dzięki zrealizowanemu projektowi „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie”. Przedsięwzięcie pozwoliło na uruchomienie aż 180 nowych miejsc przedszkolnych, w dwóch placówkach - w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Krzemionkowej utworzone zostały cztery oddziały po 20 dzieci każdy, zaś przy SP 34 na ul. Naruszewicza także cztery oddziały, po 25 dzieci każdy. Część z nich dostosowano do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Szczególną wartością tego przedsięwzięcia było również wprowadzenie do przedszkoli specjalistycznych zajęć, takich jak warsztaty logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. Wydłużony do 10 godzin czas pracy dwóch miejskich placówek ułatwił rodzicom godzenie opieki nad dziećmi z życiem zawodowym.

Wyróżnienie specjalne i tytuł „Świętokrzyskiego Lidera Zmian” otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Troska i wsparcie dla osób potrzebujących pomocy znajdują szczególny wyraz w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. To nie tylko działalność statutowa, ale w bardzo dużym zakresie – konsekwentne i aktywne wykorzystywanie możliwości, jakie dają w sferze społecznej Fundusze Europejskie. Dzięki wprowadzaniu w życie takiej filozofii działania kielecki MOPR przygotował i zrealizował szereg wartościowych projektów. To np. projekt „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”, w którym zadbano o niesamodzielnych seniorów oraz ich opiekunów, z reguły najbliższych członków rodzin. To również projekt pn. „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”. Ośrodek wspierał także osoby bezdomne, zapewniając im pomoc psychologiczną, szkolenia i zachęty do podjęcia pracy – wszystko w ramach projektu „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”. A jako jeden partner projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” skutecznie pomagał uchodźcom wojennym, przede wszystkim kobietom i dzieciom w odnalezieniu schronienia.

Powrót na początek strony