Miasto Kielce podpisało porozumienie z Gminą Strawczyn ws. komunikacji miejskiej

Miasto Kielce będzie realizować zadania z zakresu komunikacji miejskiej na terenie gminy Strawczyn. Stosowne porozumienie podpisali w piątek zastępca prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór oraz wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk.

Zgodę na podpisanie dokumentu wyrazili w lipcu kieleccy radni. Na mocy porozumienia o 4 km wydłużona zostanie trasa linii nr 18. Dziś autobusy dojeżdżają wyłącznie do miejscowości Micigózd. Docelowo linia będzie miała swój przystanek końcowy w Promniku.

- To porozumienie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy są zainteresowani lepszą komunikacją z Kielcami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Strawczyn jest jedną z gmin współtworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny. Kwestie dostępności komunikacyjnej są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru.

- To działanie wpisuje się zarówno w Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+, jak również w opracowywany obecnie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KOF (SUMP), który zakłada także rozwiązania w zakresie komunikacji zbiorowej – mówi Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Miasta Kielce.

Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony i obowiązuje od 18 sierpnia br.

Powrót na początek strony