Miasto Kielce sprawdziło zapotrzebowanie na węgiel

Ankietę w sprawie zainteresowania mieszkańców zakupem węgla w preferencyjnych cenach, przeprowadzono w dniach od 21 do 26 października br. W tym czasie do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 216 formularzy – 182 w wersji elektronicznej i 34 w wersji papierowej.

W ankiecie skierowanej do mieszkańców, Miasto Kielce prosiło o wskazanie rodzaju i ilości węgla potrzebnego gospodarstwu domowemu oraz rodzaju źródła ogrzewania. Kielczanie, którzy wypełnili formularz, zgłosili zapotrzebowanie na 572 tony różnego rodzaju węgla kamiennego (ekogroszek – 312 t, kostka – 98 t, orzech I – 123 t, orzech II – 42 t).   

- Mamy świadomość, że to tylko szacunkowe zapotrzebowanie, ale pokazuje jakimi frakcjami mieszkańcy miasta są najbardziej zainteresowani. To pozwala nam lepiej planować cały proces w momencie, gdy rozwiązania prawne nie weszły jeszcze w życie i nadal jest sporo znaków zapytania – mówi zastępczyni prezydenta Kielc, Agata Wojda.

Dodatkowo Miasto Kielce zwróciło się do przedsiębiorców. 6 składów węglowych wyraziło chęć współpracy z Miastem Kielce w sprawie redystrybucji opału. W piątek, 28 października odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie. Rozmowy będą prowadzone także w najbliższym czasie.

27 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o sprzedaży węgla przez samorządy. Teraz czeka ona na podpis Prezydenta RP. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Co ważne gminy w ciągu 3 dni będą musiały podać informacje czy przystąpiły do dystrybucji węgla. Sprzedaż taniego opału powinna ruszyć niebawem.

Przyjęte przez Sejm przepisy umożliwią gminom, spółkom gminnym i związkom gminnym, kupowanie węgla od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Opał będzie można kupić w dwóch partiach: do końca 2022 roku oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określi rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. Obecny projekt zakłada dwie transze po 1,5 tony.

Ustawa daje także radom gminnym możliwość określenia kryteriów pierwszeństwa do zakupu preferencyjnego, żeby rodziny najbardziej potrzebujące mogły go kupić w pierwszej kolejności.

Aby zakupić węgiel na zasadach preferencyjnych konieczne będzie złożenie wniosku. W przypadku Miasta Kielce ilość szacowanych wniosków na dzień 18 października br. to 5 475.

Prawa zakupu węgla od samorządów nie będą mieć osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu. Oznacza to, że wiele gospodarstw zostanie wykluczonych w zakupie węgla od samorządu. Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca tego roku. W sytuacji kiedy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy.

Powrót na początek strony