Miasto Kielce wspiera rozwój kadr dla zawodów przyszłości

Kursy programowania, warsztaty, staże i kursy młodzieży uczącej się w klasach o profilu technik informatyk i technik programista. To niektóre z działań podejmowanych przez Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora UM Kielce w ramach projektu pn. "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt był realizowany przez niemal 2 i pół roku, zakończył się 31 maja 2022 roku. W tym czasie udało się zrealizować wiele działań, skierowanych do młodzieży uczącej się w klasach o profilu technik informatyki i technik programista, nauczycieli i samych szkół. W projekcie uczestniczyły Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke Bosaka.

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta ds. projektu pełnił zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Podejmowane działania:

  • specjalistyczne kursy programowania dla uczniów i nauczycieli
  • warsztaty z robotyki dla nauczycieli
  • staże zawodowe dla uczniów w firmach i działach IT
  • remont i doposażenie w sprzęt i meble sal programistycznych
  • specjalistyczny kurs języka angielskiego IT
  • doradztwo zawodowe, konferencja branżowa  z ekspertami z branży IT, czy spotkania z właścicielami firm informatycznych.

Projekt pn. "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT", był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i realizowany przez Gminę Kielce na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26.0018/19-01 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

RPO EFS.png

Powrót na początek strony