Miasto oczami najmłodszych. Spotkania w Punkcie Promocji Kielc

W Punkcie Promocji Kielc na Dworcu Autobusowym wznowione zostały spotkania z cyklu pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Ich celem jest zaszczepienie w młodych mieszkańcach naszego miasta miłości do swojej „Małej Ojczyzny” oraz promocja Kielc. Wiedza o własnym mieście i regionie ma służyć temu, aby dziecko od najmłodszych lat identyfikowało się z miejscem, w którym żyje.

Przekazywanie najważniejszych informacji o stolicy regionu świętokrzyskiego odbywa się w swobodnej formie, uatrakcyjnionej zagadkami i konkursami. Spotkaniom towarzyszą też zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wypełniają atrakcyjne karty pracy poświęcone Kielcom.

Powyższa inicjatywa to również okazja do pokazania dzieciom atrakcji Mediateki - „Poczytalni na dVoRcu” oraz wyjątkowego kompleksu Dworca Autobusowego. Zajęcia są bezpłatne i trwają do 1,5 godziny oraz mogą być organizowane w grupach do 25 osób, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 - 13:00.

Projekt koordynują pracownicy Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej UM Kielce, e-mail: marketing@um.kielce.pl; tel.: 41 367 64 78, 41 367 65 73 (pon.-pt. w godz. 8.00-15.00).

Powrót na początek strony