Miasto pozyskało środki na wzmocnienie fundamentów Muzeum Zabawek i Zabawy

Inwestycja uchroni zabytkowy budynek przed degradacją i niszczeniem. Z Rządowego Programu Odbudowy Zbytków Miasto Kielce pozyskało prawie pół miliona złotych na wzmocnienie fundamentów Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2.

Na przestrzeni lat obiekt pełnił funkcje handlowo - usługowe, siedzibę miały tu m.in. redakcje kieleckich gazet, Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” oraz Polski Czerwony Krzyż.

Od 2005 roku, mieści się w nim Muzeum Zabawek i Zabawy. Po II wojnie światowej Kielce stały się jednym z ważniejszych ośrodków zabawkarskich. Prężnie działająca spółdzielczość tej branży w latach 70. doprowadziła do powstania Krajowego Związku Spółdzielni Zabawkarskich (KZSZ), który koordynował działalność ponad 80% producentów zabawek w Polsce. Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach rozpoczęło działalność w strukturze Związku. Od 1.12.1979 r. stanowiło zaplecze badawczo-rozwojowe dla producentów i projektantów zabawek. Od 1.01.1990 r. Muzeum rozwinęło wszechstronną, nietypową działalność i stało się jedyną tej wielkości i tego rodzaju placówką w kraju.

Wśród zbiorów znajdują się zabawki historyczne, gry z okresu międzywojennego, zabawki etnograficzne - charakterystyczne dla wszystkich ośrodków zabawkarstwa ludowego (koniki, klepaki, gliniaki itp.), eksponaty ludowe z Węgier, Czech i Słowacji, zabawki współczesne, specjalne, modele, bogate zbiory ikonograficzne, stare karty pocztowe, fotografie, grafiki i ekslibrisy. Biblioteka muzealna posiada jeden z największych w kraju specjalistyczny księgozbiór, obejmujący szeroki obszar wiedzy z zakresu m.in.: historii zabaw i zabawek, psychologii i pedagogiki zabawy, wzornictwa i technologii zabawkarskich, literatury dziecięcej.

Inwestycja poprawi stan niniejszego zabytku i uchroni go przed degradacją i niszczeniem, tym  samym wpłynie na zachowanie istotnych zasobów dziedzictwa kulturowego miasta.

Planowany koszt całkowity projektu wynosi 510 200zł, udział własny: 2% - 10 204 zł, kwota wnioskowanych środków 499 996 zł.

Przypomnijmy, że w ramach naboru wniosków finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Kielce aplikowało w zakresie sześciu inwestycji własnych:

  1. Remont i adaptacja skrzydła zabytkowego budynku dawnej Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim przy ul. Leśnej 16 na funkcje biurowe Urzędu Miasta Kielce.
  2. Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2
    w Kielcach.
  3. Remont pokrycia dachowego i więźby dachowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego przy ul. Śniadeckich 9 w Kielcach.
  4. Remont zabytkowej kamienicy w śródmieściu Kielc przy ul. Bodzentyńskiej 11.
  5. Remont zabytkowej kamienicy w śródmieściu Kielc przy ul. Leonarda 8.
  6. Remont zabytkowej kamienicy w śródmieściu Kielc przy ul. Wesołej 38.

Powrót na początek strony