Miasto reaguje na posty blogerki

Informujemy, że w czwartek 8 grudnia 2022 r. Miasto Kielce wysłało do Pani Katarzyny Węgrzyn prowadzącej profile w mediach społecznościowych oraz stronę internetową pod nazwą „Gdzie w Polsce na weekend” wezwanie o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia. Działanie to jest efektem opublikowania przez Panią nieprawdziwych informacji na temat kontaktów z działem promocji miasta, co odbiło się szerokim echem w mediach. Pomimo prób rozwiązania sprawy polubownie, Pani Katarzyna nie zrealizowała wezwania w terminie wskazanym w piśmie (5 dni), ani w żaden inny sposób nie skontaktowała się z Urzędem, wobec czego Miasto planuje podjęcie dalszych kroków prawnych.

WEZWANIE-2.jpg WEZWANIE-2.jpg

Powrót na początek strony