Miasto rozszerza pomoc dla kieleckich przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców.png

Zgodnie z zarządzeniami wydanymi przez prezydenta Bogdana Wentę, miasto Kielce rozszerza pomoc dla kieleckich przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą sytuację epidemiczną zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Najemcy lokali użytkowych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, będą mieli możliwość zmniejszenia opłaty za czynsz za miesiąc maj 2020 r. do 1 zł, bez względu na wielkość powierzchni wynajmowanego lokalu. Będzie to tym samym już kolejny, po kwietniu, miesiąc za symboliczną „złotówkę”.

Wniosek, należy złożyć do Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach do dnia 11 maja 2020 roku. Obniżka stawki czynszu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest udzielana począwszy od dnia 1maja 2020 roku

 

Zarządzenie prezydenta Kielc Bogdana Wenty w sprawie ustalenia za miesiąc maj 2020 r. zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych zarządzanych przez MZB

 

Z ulg w dalszym ciągu będą mogli korzystać także lokatorzy Kieleckiego Parku Technologicznego - w kolejnych dwóch miesiącach (maj i czerwiec) mogą ubiegać się o wsparcie w postaci zmniejszonej opłaty czynszowej.

Ulga wyniesie od 50% do 95% dotychczasowej wysokości czynszu. Będzie można ją otrzymać w jednym z ww. miesięcy. Dotyczy to firm, które do tej pory z takiej możliwości nie skorzystały.

Dodatkowo, w kolejnych dwóch miesiącach tj. w lipcu i sierpniu 2020 r., lokatorzy będą mogli wnioskować o odroczenie płatności czynszu.

Wszystkie wymienione wyżej ulgi mogą zostać przyznane na skutek złożonych wniosków do dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego do 8 dnia miesiąca, którego może dotyczyć zwolnienie.

 

Zarządzenie prezydenta Kielc Bogdana Wenty w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu i odroczenia płatności za najem lokali użytkowych KPT

Powrót na początek strony