Miasto stara się o dofinansowanie z funduszy norweskich

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi – Referat Funduszy Europejskich, we współpracy z Biurem Inwestycji, przygotował i złożył w dniu 04.09.2020r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie miasta Kielce” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Wartość całkowita projektu, która obejmuje wydatki kwalifikowane, wynosi 14,4 mln zł, przy czym dofinansowanie z funduszy norweskich określone jest na poziomie 70% i wynosi 10,10 mln zł.

 

W ramach projektu przewidywane jest wykonanie prac, służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w następujących w budynkach szkolnych:

  1. VI Liceum Ogólnokształcącego im J. Słowackiego przy ul Gagarina 5.
  2. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 18.
  3. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przy ul. Zgoda 31.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków, która skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii, a w konsekwencji redukcją emisji CO2.

Inwestycja planowana jest do realizacji przez Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce w latach 2021-2022.

Powrót na początek strony