Miasto stara się o dotację na utworzenie dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Dobromyśl

W placówkach wsparcie będzie mogło znaleźć 16 osób starszych i niepełnosprawnych. Miasto Kielce złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy” - edycja 2024.

Koszt utworzenia jednego rodzinnego domu pomocy to ponad 700 tys. zł, z czego 400 tys. ma pochodzić z budżetu państwa, a 301 tys. zł będą stanowić środki własne Miasta.

W budynku po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Dobromyśl 44 przebudowane mają być pomieszczenia na pierwszej i drugiej kondygnacji. Dzięki temu powstaną dwa niezależnie funkcjonujące rodzinne domy pomocy przeznaczone dla 16 osób starszych i niepełnosprawnych. Podopieczni zamieszkają w pokojach  2-osobowych i 1-osobowych. Ponadto do dyspozycji mieszkańców będzie pokój dziennego pobytu ze strefą kuchenną oraz jadalnią.

Utworzenie rodzinnych domów pomocy zwiększy dostępność niesamodzielnych mieszkańców Kielc do pomocy w formie usług bytowych i opiekuńczych świadczonych w kameralnych warunkach zbliżonych do domowych.  

W placówkach podopieczni będą mieli zapewnioną pomoc, wyżywienie i usługi opiekuńcze. Mieszkańcy rodzinnego domu pomocy objęci będą świadczeniami zdrowotnym na zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rodzinne domy pomocy prowadzone będą przez osoby fizyczne wyłonione w postępowaniu przeprowadzonym na podstawie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Powrót na początek strony