Międzynarodowa Konferencja ds. Bezpieczeństwa Seniora

Prezydent Kielc, Bogdan Wenata otworzył „Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Seniora”, która odbywa się dziś na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Zaproszeni oficerowie dyskutują i wymieniają się informacjami o strukturze przestępczości w Europie oraz metodami działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych.

 

Udział w projekcie, który jest realizowany w ramach trzydniowego wydarzenia "Kielce Seniorom", biorą funkcjonariusze różnych służb z województw ościennych, a także z zagranicy - Winnicy i Gotha, które są miastami partnerskimi Kielc. Międzynarodowym partnerem merytorycznym są oficerowie policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej. Istotnym partnerem jest też odpowiednik polskiego CBPŚ z Erfurtu - stolicy landu Turyngia w Niemczech. 

 

Konferencję prowadzi dr Krzysztof Wątorek - doktor nauk prawnych, Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, zajmujący się zjawiskiem korupcji.

 

Podczas spotkania przedstawiono m.in.  aplikacje „Moja Komenda” i „Mój Dzielnicowy”,  które stanowią źródło informacji i wiedzy o zagrożeniach w środowisku lokalnym i na terenie Polski. Mówiono o przestępczości zorganizowanej wobec osób starszych oraz międzynarodowych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.  Przedstawiciele Policji w Niemczech zaprezentowali realizowane w Gotha projekty prosenioralne. Przedmiotem spotkania były także  działania profilaktyczne wobec osób starszych realizowane przez Straż Pożarną oraz Straż Miejską.

 

 

Zebrani goście oraz prelegenci zwrócili uwagę na konieczność wymiany informacji między służbami mundurowymi w skali międzynarodowej. Takie działania są konieczne z uwagi na brak kontroli granicznych w strefie Shengen. Wśród tematów podjętych w czasie konferencji znalazła się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja mobilna Moja Komenda. Prelegent podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przedstawiła skuteczność ww. interaktywnego narzędzia w działaniach Policji, których celem m.in. jest lepszy przepływ informacji między mieszkańcami a Policją. Wszyscy zebrani byli zgodni co do tezy, że „..Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności…”.

 

Temat przestępczości wobec osób starszych przedstawił st. asp. Maciej Litwin, specjalista Zespołu d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Prelegent zwrócił uwagę na specyfikę przestępstw i zagrożeń przeciwko mieniu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy i cyberprzestępczości oraz przytoczył słowa H. von Hentig „The Criminal and his Victim”. Studies in the Sociobiology of Crime”. „…wiek jest znaczącym czynnikiem przy wyborze kogoś na cel ataku przestępczego”.

 

Zasady oraz strukturę i realizowane działania przedstawił p. Łukasz Niebudek – z Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach. Prelegent zwrócił uwagę na problem zorganizowanych przestępczości w tym narkotykowej. Temat przestępczości zorganizowanej przeciwko seniorom w Niemczech przedstawił Pan Uwe Friedrichs –Naczelnik Biura ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych Landes Kriminal Amt z Erfurtu – stolicy Landu Turyngia w Niemczech (odpowiednik CBŚP w Polsce). Prelegent z Niemiec zwrócił uwagę, że „…sprawcy wybierają celowo ofiary w podeszłym wieku, ponieważ zakładają w ich przypadku korzystne warunki czynu karalnego.” Temat struktury Policji w Niemczech i realizowanych działań na przykładzie Landu Turyngia przedstawił Carsten Böttner z Landespolizeiinspektion Gotha.

 

Po Policji wystąpili przedstawiciele straży pożarnych z Kielc i Gotha. Temat działań profilaktycznych wobec osób starszych, realizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Województwie Świętokrzyskim przedstawił st. kpt. dr inż. Michał PAJĄK – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Przedstawione zostały kampanie społeczne realizowane wobec seniorów. O roli Ochotniczych Straży Pożarnych w środowisku wiejskim mówił Ireneusz Żak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Do tematów podjętych przez stronę polską w swoim wystąpieniu odniósł się Daniel Hinz - Kierownik Operacyjny Straży Pożarnej w Gotha, który dodatkowo przedstawił działania prewencyjne i planowanie akcji ratowniczych w Turyngii. W tematykę systemu   koordynacji działania służb i wczesnego ostrzegania w Polsce i w Kielcach przedstawił Krzysztof Papuda - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce. Konferencję zakończyła Pani Izabela Wierzba koordynator ds. profilaktyki w Patrolu Szkolnym – Straży Miejskiej w Kielcach, która w swoim wystąpieniu przybliżyła działania swojej formacji na rzecz seniorów.

 

Spotkanie służb wykazało potrzebę cyklicznej wymiany informacji celem której jest lepsza koordynacja i współpraca nie tylko w wymiarze krajowym, ale także międzynarodowym. Obecni goście z Erfurtu, Gotha i Winnicy wyrazili zainteresowanie kontynuacją projektu wymiany służb w oparciu o miasta partnerskie. Dla wszystkich uczestników ze służb w dniu jutrzejszym, podczas Targów Seniora przewidziany jest specjalny panel dyskusyjny, w trakcie którego funkcjonariusze będą mogli dzielić się informacjami z zakresu tematów, którymi się zajmują.

http://kielceseniorom.pl/konferencja/

Powrót na początek strony