Międzynarodowo o Strategii Rozwoju Kielc

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania strategii rozwoju była tematem rozmów specjalistów z Kielc i Winnicy.

 

W naszym mieście trwają intensywne prace, związane z przygotowaniem projektu dokumentu Strategii Rozwoju Kielc 2030+. Finalna wersja kluczowego dla kieleckiego samorządu opracowania powstanie do końca bieżącego roku.

 

Partnerzy z Ukrainy uchwalili dokument pn. Winnica 2030 pod koniec lutego 2021 r. i chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami z procesu jego tworzenia. Przeprowadzone spotkanie służyło realizacji kilku podstawowych celów, m.in. wykorzystaniu i wymianie informacji nt. sprawdzonych rozwiązań, wzmocnieniu relacji partnerskich oraz budowie pozytywnego wizerunku Kielc na zewnątrz.

 

Uczestnicy wirtualnych rozmów przedstawili metodologię prowadzonych prac, podkreślając ważną rolę włączenia społeczności lokalnej w proces konsultacji oraz konieczność etapowania wysiłków. Omówione zostały także kluczowe wyzwania stojące przed Kielcami i Winnicą w podziale na 5 obszarów: ludność, gospodarkę, środowisko, transport oraz urząd.

 

W planach na najbliższe miesiące znalazło się przeprowadzenie kolejnych spotkań i konsultacji związanych z przygotowaniem systemu monitoringu strategii, planów operacyjnych oraz dokumentów strategicznych dla wybranych sektorów.

 

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta Kielce z Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej: Biuro Promocji Współpracy z Zagranicą oraz Stanowiska ds. Analiz Strategicznych, reprezentanci firmy C.Point odpowiedzialnej za przygotowanie nowej strategii rozwoju Kielc oraz przedstawiciele Winnickiej Rady Miejskiej, Departament Gospodarki i Inwestycji oraz Instytutu Rozwoju Miast.

Powrót na początek strony