Miejska Biblioteka laureatką konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”

Podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury rozdano nagrody i wyróżnienia w VII edycji konkursu Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy, organizowanym przez Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyróżnienie w kategorii "Skuteczna Komunikacja” otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach. Placówka została doceniona za podejmowanie działań na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilch w Kielcach wychodzi naprzeciw osobom z różnego typu niepełnosprawnościami. Jest miejscem przyjaznym, bez barier, dostępnym dla każdego. Od wielu lat stara się niwelować przeszkody w dostępie do kultury – architektoniczne i społeczne, a służą temu m.in.:

- specjalistyczny sprzęt ułatwiający osobom niewidomych i niedowidzących korzystanie z biblioteki i jej zbiorów, zasoby cyfrowych książek mówionych, które można odtwarzać na urządzeniach Czytak Plus dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca (Filia nr 9),

- pierwsza placówka w województwie świętokrzyskim objęta Niebieską Strefą, przystosowana do potrzeb osób w spektrum autyzmu i z zaburzeniami komunikacyjnymi (Poczytalnia Na dVoRcu ),

- czworo pracowników MBP z ukończonymi kursami II i III stopnia Polskiego Języka Migowego,

- działania ekspozycyjne związane z twórczością osób niepełnosprawnych, organizacja wydarzeń z ich udziałem,

- akcja „Książka na telefon” polegająca na dostarczaniu książek do domu osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym,

- stałe uzupełnianie zbiorów o nowe e-booki, audiobooki, e-audiobooki.

zdj. Łukasz Pająk/MBP

Powrót na początek strony