Mieszkanie za remont. Od 21 listopada będzie można oglądać lokale

Do 4. edycji programu Miejski Zarząd Budynków wyznaczył piętnaście lokali z zasobu mieszkaniowego gminy. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania od Miasta Kielce i zdecydują się wyremontować lokal na własny koszt. Wnioski będą przyjmowane do 2 grudnia br. Potencjalni uczestnicy programu będą mogli zobaczyc pustostany od 21 do 25 listopada.

W poprzednich edycjach programu „Mieszkanie za remont” wyremontowanych zostało 29 mieszkań.  

Pustostany do remontu

Wskazane tym razem przez MZB lokale są w różnych częściach miasta m.in. w śródmieściu i na Czarnowie.  Większość z nich to mieszkania jednopokojowe. 

W każdym z piętnastu wskazanych pustostanów konieczne jest przeprowadzenie remontu. Zakres prac został szczegółowo opisany przez MZB. Koszty remontu poszczególnych lokali oszacowano od 30 do 85 tysięcy złotych.

- Duży nacisk zawsze kładziemy na bezpieczeństwo użytkowania lokalu. Dlatego muszą być wykonane prace przy instalacjach - elektrycznej, gazowej oraz sieci wentylacyjnej – podkreśla dyr. MZB, Krzysztof Miernik.

Lokale będzie można obejrzeć w wyznaczonych terminach. Dodatkowo, w szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie mieszkania do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36-76-720 wew. 54.

Kto może skorzystać?

Aby wziąć udział w programie należy spełnić trzy warunki. Przyszli najemcy muszą wyremontować mieszkanie na własny koszt.

- Osoby ubiegające się o takie mieszkanie muszą być także umieszczone na liście oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. Obecnie na liście jest zapisanych ponad 1100 osób. Kolejny warunek to kryterium dochodowe  – informuje Krzysztof Miernik.

Zgodnie z regulaminem średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za remont ″ musi mieści się w przedziale 2007,70 zł – 3346,10 zł w gospodarstwie jednoosobowym i  1338,44 zł –2007,70 zł w wieloosobowym.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do 2 grudnia br. włącznie. Można w nim wskazać maksymalnie trzy adresy.

- Złożone wnioski będą oceniane przez komisję, która zarekomenduje osoby, z którymi podpiszemy umowy na wykonanie remontu. Po wykonaniu prac następuje odbiór mieszkania. Jeżeli wszystko jest wykonane zgodnie z umową następuje skierowanie do zawarcia umowy najmu – wyjaśnia Krzysztof Miernik.

Zwolnienie z czynszu  

Osoba, która wykona remont lub adaptację lokalu na własny koszt i podpisze umowę najmu lokalu, może zostać zwolniona z czynszu przez okres do 60 miesięcy. Okres na jaki następuje zwolnienie z czynszu jest uzależnione od tego ile dana osoba wydała na remont lokalu.

Co ważne zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat za media.  

Szczegółowy regulamin programu Mieszkanie za remont dostępny jest na stronie Miejskiego Zarządu Budynków

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

 1. Chałubińskiego 36/10       21.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
 2. Chrobrego 85/29              21.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
 3. Bodzentyńska 11/5           21.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15:00
 4. Żeromskiego 20-24B/42    22.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
 5. Seminaryjska 23/8            22.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
 6. Grunwaldzka 29/41           23.11.2022 r. w godz.    8.30 – 10.30
 7. Lecha 21/37                     23.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
 8. Malików 150C/1                23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30
 9. Malików 150C/205            23.11.2022 r. w godz.  12.30 – 14.30
 10. Rynek 14/6                      24.11.2022 r. w godz.    9.00 – 11.00
 11. Gagarina 12/24A              24.11.2022 r. w godz.  11.00 – 13.00
 12. Skibińskiego 6/6               24.11.2022 r. w godz.  12.00 – 14.00
 13. Ściegiennego 270A/10      25.11.2022 r. w godz.    8.00 – 10.00
 14. Wesoła 38/6                     25.11.2022 r. w godz.  10.30 – 12.30
 15. Św. Leonarda 8/9             25.11.2022 r. w godz.  13.00 – 15.00

Powrót na początek strony