Młodzi chcą mieć wpływ na życie miasta

Mają zapał i pomysły, chcą włączyć się w dyskusje o życiu miasta i przedstawiać miejskim radnym problemy kieleckiej młodzieży. Pierwsza sesja trzeciej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbyła się w sali sesyjnej kieleckiego ratusza.

W wydarzeniu wzięli udział prezydent Kielc Bogdan Wenta wraz ze swoim zastępcą Marcinem Chłodnickim oraz przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

Młodych radnych przywitał przewodniczący Rady Miasta Kielce - Chciałbym pogratulować radnym wyboru. Wyrażam nadzieję, że Wasza praca w Radzie przyczyni się do rozpropagowania idei samorządności wśród młodzieży naszego miasta oraz zaktywizuje młodych ludzi do włączania się w jego rozwój – powiedział Jarosław Karyś, a nastepnie przekazał prowadzenie obrad Marcinowi Zawadzkiemu, który jest najstarszym wiekiem radnym.

Radę tworzą uczniowie, wybrani przez swoich rówieśników i rówieśniczki w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach, które stanowią okręgi wyborcze.

- Moim celem będzie promowanie ciekawych projektów realizowanych w mojej szkole oraz praca na rzecz miasta i jego mieszkańców - powiedziała Aleksandra Relidzyńska radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

- Chcę pracować dla miasta i zmieniać Kielce. Choć moja rola jest niewielka, to dam z siebie wszystko -  powiedział Adam Celejowski, radny Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

Młodzi radni po złożeniu ślubowania otrzymali z rąk prezydenta Kielc Bogdana Wenty i przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta.

- Jesteście przyszłością Kielc. Serdecznie gratuluję wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, jestem przekonany, że dzięki Wam głos młodych kielczan będzie brzmiał mocniej i skuteczniej. Młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się we wszystkich sprawach, które jej dotyczą. Życzę, aby Wasz entuzjazm nigdy nie gasł, a podejmowane przez radę działania dobrze służyły miastu i jego mieszkańcom - powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności.

- Jednym z najważniejszych zadań Rady jest aktywizacja młodych ludzi w życiu społecznym oraz kształtowanie postaw obywatelskich. To dzisiaj się rozpoczyna z dużym powodzeniem i pozostaje życzyć wszystkim młodzieżowym radnym wszystkiego co najlepsze oraz owocnej pracy -  powiedział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Podczas pierwszej sesji nowej kadencji wybrano prezydium Rady na najbliższe dwa lata. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Kielce został Marcin Zawadzki, a wiceprzewodniczącymi Weronika Pastuszka i Mateusz Kiljan. Na stanowisko sekretarza Rady została wybrana Aleksandra Relidzyńska.

- Chcemy, aby głos młodych ludzi był słyszalny, chcemy pokazać swoje zdanie i zmieniać Kielce, a przede wszystkim mieć wpływ na podejmowane decyzje, które dotyczą młodych osób w naszym mieście. W ubiegłej kadencji dzięki współpracy z Radą Miasta podjęliśmy szereg działań, m.in. przygotowaliśmy projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jestem przekonany, że dalej będziemy wspólnie pracować na rzecz Kielc - powiedział Marcin Zawadzki, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta weszło 18 nowych, młodych radnych:

 • Martyna Woś ­- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
 • Patryk Borek - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 • Julia Restecka - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 • Mateusz Kiljan - IV Liceum Ogólnokształcące
 • Amelia Czech - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
 • Kacper Grzybczak - VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Wiktoria Jęczmińska - Zespół Szkół Nr 2
 • Martyna Kowalczyk - Zespół Szkół Nr 2
 • Amelia Jamróz - Zespół Szkół Nr 3
 • Ernest Nosek - Zespół Szkół Nr 3
 • Jakub Zając - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Weronika Pastuszka - Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Nikodem Bujak - Zespół Szkół Mechanicznych
 • Weronika Turek - Zespół Szkół Mechanicznych
 • Marcin Zawadzki - Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka
 • Adam Celejowski - Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
 • Aleksandra Relidzyńska - Zespół Szkół im. Juliusza Vernea w Kielcach
 • Antoni Rezner - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kielcach

 

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce powstała w 2016 roku, wtedy też nadano jej Statut. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Młodzi radni prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.

Powrót na początek strony