Młodzi eksperci od energetyki cieplej nagrodzeni przez MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach rozstrzygnęło konkurs dla studentów na najlepszą pracę dyplomową związaną z energetyką cieplną, ochroną i inżynierią środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii. Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Spółki z udziałem prezydenta Kielc Bogdana Wenty i Sławomira Stachury, dyrektora Kancelarii Prezydenta.

Podczas wydarzenia obecni byli również dr hab. inż. Anna Świercz prof. UJK z Zakładu Geomorfologii i Geoarcheologii w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i prof. Artur Maciąg z Politechniki Świętokrzyskiej, którzy w imieniu patronów honorowych przedsięwzięcia pogratulowali Spółce pomysłu na promowanie prac dyplomowych.

Konkurs adresowany był do absolwentów i studentów uczelni wyższych. Jak zaznaczył Arkadiusz Bąk, prezes MPEC jego celem było zmotywowanie studentów do podejmowania projektów i prac dyplomowych o tematyce z zakresu nowoczesnego ciepłownictwa i OZE.

- Zagrożenia płynności dostaw paliw energetycznych, zmieniające się dynamicznie warunki ekonomiczne, a także stały problem wpływu na środowisko naturalne sprawiają, że energetyka staje się znów podstawowym zagadnieniem zarówno w wymiarze naukowo – badawczym, jak również problemów bieżącego funkcjonowania społeczeństw. MPEC chce kreować nowe sposoby myślenia i działania w sektorze energetyki komunalnej, dlatego pragnie zainteresować tymi zagadnieniami młode pokolenie przyszłych absolwentów kieleckich uczelni - mówił Arkadiusz Bąk, prezes MPEC.

Docenieni zostali autorzy trzech prac magisterskich obronionych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach oraz na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Nagrodę główną w wysokości 2 000 zł otrzymał Dominik Budzianowski z Politechniki Świętokrzyskiej za pracę „Analiza możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych w powiecie kieleckim do celów ciepłowniczych”. Komisja przyznała także dwa wyróżnienia, które trafiły do Sebastiana Cioska za pracę „Analiza ekonomiczna instalacji ogrzewania podłogowego” i Karoliny Bender za pracę „Analiza wpływu zacienienia opadem pyłu atmosferycznego na wydajność ogniw PV”.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta pogratulował nagrodzonym oraz wraził nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu tematyka prac będzie związaną bezpośrednio z działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, co pozwoli na praktyczne wykorzystanie wiedzy młodych ludzi.

Prace oceniali: Arkadiusz Ponikowski, dyrektor Eksploatacji MPEC, dr Szymon Jopkiewicz, Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK, dr inż. Justyna Aneta Lisowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki PKś, Paweł Kuziel, kierownik Działu Energetycznego i OZE MPEC i Agnieszka Wawrzeńczyk, starszy Inspektor ds. Administracji.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Powrót na początek strony