Młodzi kielczanie wybrali swoich przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Miasta

Dzięki nim, głos młodzieży będzie bardziej słyszalny. Poznaliśmy wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce IV kadencji na lata 2023-2025. Uczniowie szkół ponadpodstawowych wybrali 19 radnych, którzy będą ich reprezentować i zgłaszać „dorosłej” radzie swoje opinie i postulaty.

Głosowanie na kandydatów zgłoszonych przez ich rówieśników i rówieśniczki, odbyło się 28 listopada. W mieście utworzone zostały 34 okręgi wyborcze, którymi były szkoły lub zespoły szkół. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta były powszechne, bezpośrednie, równe, tajne oraz większościowe. 

Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki miasta, ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności.

Pierwsza sesja czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kielce odbędzie się 13 grudnia o godz. 16. W trakcie posiedzenia młodzi radni złożą ślubowanie oraz wybiorą prezydium Rady na najbliższe dwa lata.

Do Młodzieżowej Rady Miasta wybrano 19 nowych, młodych radnych:

 • Jędrzej Kleszcz - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  
 • Julia Łukasik - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 • Miłosz Malec i Michał Pękalski - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida  
 • Wojciech Malec - IV Liceum Ogólnokształcące
 • Natalia Stępień - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego
 • Hanna Adamczyk - VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Martyna Kowalczyk i Karolina Pyka - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 (X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6, Technikum nr 11)
 • Maciej Bulski i Piotr Brzyśkiewicz - Zespół Szkół Nr 3 (VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego, Technikum nr 8)
 • Michał Karpacz - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 6
 • Dariusz Krawczyk - Zespół Szkół Ekonomicznych, Technikum nr 5
 • Szymon Brzoza i Aleksander Szczepanik - Zespół Szkół Mechanicznych (Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Branżowa Szkoła II stopnia nr 1)
 • Piotr Gorajski - Zespół Szkół Elektrycznych (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia)
 • Wojciech Lipiec - Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka, Technikum nr 7 
 • Inga Nowakowska - Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące
 • Hubert Brzeziński - Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)  

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce powstała w 2016 roku. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i stanowi apolityczną reprezentację uczniów szkół nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Młodzi radni prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 listopada 2023 roku.pdf PDF 87.26 KB
Powrót na początek strony