Modernizacja magistrali na ul. Witosa w innym terminie!

Termin modernizacji magistrali wodociągowej, planowanej na ten weekend, musi być przesunięty. Wykonawca dostarczył części armatury niezgodne ze specyfikacją - poinformowały Wodociągi Kielckie.

Planowana na piątek, 9 lipca, modernizacja magistrali wodociągowej, dostarczającej wodę z ujęcia w Zagnańsku do północnej części Kielc, musi być przesunięta.

Dzień przed rozpoczęciem robót wykonawca - Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa TRANS – KOP w Morawicy - sprowadził części armatury niezgodne ze specyfikacją. Chodzi o trzy łączniki kompensacyjne DN 600. Powinny być one wykonane na ciśnienie nominalne PN 16, tymczasem dostarczone przez TRANS - KOP spełniały normę PN 10.

- To nie jest drobna zmiana. Nie mogliśmy dopuścić, aby taki materiał został zamontowany — tłumaczy inspektor nadzoru Wodociągów Kieleckich, który osobiście sprawdzał dostarczone do montażu części.

Nierzetelność wykonawcy oznacza, że termin modernizacji musi być przesunięty do czasu, aż wszystkie materiały będą spełniały wymagania. Wodociągi Kieleckie zastrzegają, że ewentualne koszty takiego opóźnienia mogą obciążyć wykonawcę.

Wodociągi Kieleckie przepraszają mieszkańców za zaistniałą sytuację.

Powrót na początek strony