Modernizacja wodociągu przy okazji przebudowy ważnego skrzyżowania

Wodociągi Kieleckie rozpoczynają modernizację magistrali wodociągowej, skoordynowaną z przebudową skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego. Dzięki inwestycji system wodociągowy w tym rejonie miasta będzie sprawny, wydajny i bezawaryjny przez kolejne lata. W związku z pracami konieczne będzie zamknięcie wody na jeden dzień, w środę, 26 lipca m.in. do instytucji ochrony zdrowia.

Modernizacja węzła wodociągowego w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego rozpocznie się od prac ziemnych w poniedziałek, 24 lipca 2023 r. Wodociągi Kieleckie wymienią stare, pamiętające jeszcze lata 70-te ubiegłego wieku zasuwy – dwie o przekroju fi 200 i dwie fi 300, znajdujące się w remontowanym obecnie pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej. Modernizacja przebiegać będzie równolegle z pracami realizowanymi przez firmę Strabag, związanymi z przebudową skrzyżowania i układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta i jej termin został wybrany optymalnie. 

Konieczne zamknięcie dopływu wody

W celu podłączenia nowych urządzeń konieczne będzie zamknięcie dopływu wody do budynków w środę, 26 lipca 2023 r. od godz. 3.00 do 23.00. Dla odbiorców przygotowane będą beczkowozy z wodą pitną, a także tymczasowe zasilenie w wodę Domu Pomocy Społecznej.

Wyłączenie obejmie budynki:

  • Artwińskiego 1, 6;
  • Bernardyńska od nr 30 do nr 109F (szeregowce);
  • Jagiellońska 72, 74, 76, 76A, 76B, 78, 101, 103, 105;
  • Karczówkowska 64, 66 oraz Klasztor;
  • Podklasztorna od 66 do 97A;
  • Szkolna 38, 40, 42.

Oprócz budynków mieszkalnych, zamknięcie dopływu wody obejmie również m.in. Przedszkole/Żłobek – Montessori, Przychodnia Sportowo – Lekarska przy ul. Artwińskiego, poradnie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Jagiellońskiej, Diagnostyka - Laboratoria Medyczne, Przychodnia „Iskra”.

Wodociągi Kieleckie będą na bieżąco informować i aktualizować informacje na temat przebudowy.

Powrót na początek strony