Moja rada na odpada - finał konkursu plastycznego

Przeszło 350 uczestników i niemal 200 nagrodzonych prac - to dane liczbowe dotyczące konkursu „Moja rada na odpada”, który co roku organizuje Straż Miejska w Kielcach.

Nagrody dla uczestników zostały przyznane w pięciu kategoriach wiekowych, a zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa, powołana przez Komendanta Straży Miejskiej. Można było przygotować pracę plastyczną w różnej technice, można było przysłać zdjęcia czy wykonać plakat. Chodziło o pokazanie,  jak dzieci postrzegają problem smogu, zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz pracę Straży Miejskiej.

Najlepszą pracą, zdaniem komisji konkursowej był plakat wykonany przez Alicję Przęzak, uczennicę Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach.

Finał konkursu odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury.

Powrót na początek strony