MOSiR oferuje wsparcie dla przedsiębiorców

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach informuje, że zgodnie z Zarządzeniem 176/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 marca 2020r, w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii opracowane zostały zasady wsparcia przedsiębiorców, którzy są najemcami lokali użytkowych na gminnych obiektach sportowych.

Wsparcie dla najemców obejmuje możliwość: obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do kwoty 1 zł za lokal za miesiąc maj 2020 roku.

Wsparcie dla najemców  obejmuje możliwość:  

  • obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego, znajdującego się
    w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do kwoty 1 zł za lokal za miesiąc maj 2020 roku.
  • W celu skorzystania z odroczenia płatności czynszu należy złożyć  do Dyrektora MOSiR pisemny wniosek w terminie do dnia 11 maja 2020 r.

 

Wypełniony wniosek można dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żytniej 1 lub wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.kielce.pl

Powrót na początek strony