Można już składać wnioski o świadczenia za przyjęcie uchodźców. Na pomoc mogą liczyć także obywatele Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczął przyjmowanie wniosków o finansowe wsparcie od osób, które przyjęły do swoich domów uchodźców i zapewniają im wyżywienie. Na finansową pomoc mogą również liczyć obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL.

Pomoc finansowa dla uchodźców

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, uchodźcom przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. 

- Osoby z Ukrainy, które już posiadają numer PESEL mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ulicy Studziennej 2 oraz do Rejonów Opiekuńczych MOPR, odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Kielc – informuje Magdalena Gościniewicz dyr. MOPR w Kielcach.

Właściwy Rejon Opiekuńczy można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, wpisując ulicę, nr domu i mieszkania https://mopr.kielce.pl/rejon/

Świadczenie za przyjęcie uchodźców

Osoby, które zapewniają schronienie i wyżywienie uchodźcom, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022 roku, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

- Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możemy weryfikować zgłoszenia, wejść do tych mieszkań i sprawdzić warunki życia obywateli Ukrainy – podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Wnioski od osób udzielających schronienia uchodźcom będą przyjmowane tylko w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Pomoc w tym przypadku może być udzielona na okres 60 dni.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powrót na początek strony