Można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Kielce 2020

Zbliża się kolejna edycja Nagrody Miasta Kielce. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o możliwości składania wniosków z kandydaturami osób, które powinny zostać wyróżnione za 2020 rok.

Nagrody Miasta Kielce przyznawane są każdego roku za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne obywateli na rzecz rozwoju Kielc.

Swoich kandydatów mogą zgłaszać Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Komisje Rady Miasta Kielce, Kluby Radnych Rady Miasta Kielce, Prezydent Miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, związki i stowarzyszenia twórcze, związki wyznaniowe, dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych.

Wnioski zawierające imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, zajmowane stanowisko oraz szczegółowe uzasadnienie należy składać do urny w budynku Urzędu Miasta przy Rynku lub ul. Strycharskiej 6. Zgłoszenie można również przesłać pocztą do dnia 15 stycznia 2021 r. na adres:

 

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Strycharska 6, 25-659 Kielce

 

W celu ułatwienia kontaktu z laureatami prosimy – w miarę możliwości – o podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego do kandydata oraz osoby zgłaszającej.

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Kultury- pod numerami tel. 41 36 76 608 oraz 41 36 76 612

 

Powrót na początek strony