Można zgłaszać projekty do Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Od 19 kwietnia do 13 maja 2022 r czekamy na pomysły kielczan na zmiany w najbliższej okolicy. Tym razem na realizację projektów przeznaczono 8 mln zł.

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta.

Wzorem lat ubiegłych projekty będą mogły być zgłaszane wyłącznie elektronicznie za pomocą dedykowanej platformy internetowej bo.kielce.eu. Dla osób, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu miasto zapewni możliwość zgłoszenia projektu w dwóch punktach na terenie Kielc. Projekt będzie można zgłosić w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Wojska Polskiego 52) 21 kwietnia i 13 maja br. w godz. 16:00 – 18:00.

26 kwietnia i 4 maja Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizuje dla mieszkańców Kielc spotkania warsztatowe, których tematem będzie m.in. prawidłowe pisanie i zgłaszanie projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Warsztaty odbędą się w  godzinach 14:00 – 18:00. Również podczas tych spotkań będzie można zgłosić projekt w tegorocznej edycji.

Projektem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce i służąca ogółowi mieszkańców. Pomysły mogą dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy infrastruktury miejskiej. Inicjatywy powinny mieć charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Harmonogram Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego:

19.04-13.05 – zgłaszanie projektów

20.05 – publikacja zgłoszonych projektów

23.05-26.08 – weryfikacja projektów

22.09 – publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania

23.09-06.10 – głosowanie

Do 13.10 – wyniki

W tym roku łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach KBO to 8 000 000 zł.

8 000 000 zł zostanie rozdzielone na zadania według kategorii na kwoty:

• projekty inwestycyjne duże 4 500 000 zł
• projekty inwestycyjne małe 2 000 000 zł
• projekty zielone 1 000 000 zł
• projekty nieinwestycyjne 500 000 zł

- Zachęcam mieszkańców Kielc do aktywnego włączenia się w tegoroczną edycję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, że Kielczanie chcą mieć wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu budżetu obywatelskiego. Świadczy o tym zarówno rosnąca  liczba zgłaszanych projektów jak i frekwencja w głosowaniu. Zapraszam do udziału – mówi Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony