MPEC i Politechnika Świętokrzyska połączyły siły

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Politechnika Świętokrzyska będą inicjować i realizować wspólne projekty naukowe. W czwartek, 13 lipca 2023 roku umowę o współpracy podpisali rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Koruba oraz prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Kielcach Arkadiusz Bąk.

W wydarzeniu uczestniczyli prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz prorektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Marek Iwański. Współpraca oparta na partnerskich relacjach, polegać będzie na wymianie wiedzy i doświadczeń, a także inicjowaniu i prowadzeniu wspólnych prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na wdrażanie alternatywnych źródeł energii. Zakres prac dotyczyć będzie projektowania i wdrażania nowych technologii i rozwiązań w zakresie nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej.

Umowa obejmuje ponadto realizację komercyjnych prac badawczych i badawczo-rozwojowych przez uczelnię na zlecenie i we współpracy z miejską spółką. Podejmowane będą działania mające na celu pozyskanie dofinansowania na realizację wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, finansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów. Współpraca dotyczyć będzie także prowadzenia prac badawczych studentów i doktorantów w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron.

Powrót na początek strony