MZD czeka na opinie mieszkańców

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz rozbudowy skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej. Uwagi można zgłaszać do 5 maja.

Na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy zakłada przebudowę ul. Orląt Lwowskich i Piłsudskiego o łącznej długości 480 m. W drugim etapie planowana jest przebudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego, G. Zapolskiej i J. Piłsudskiego.

Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne.

Mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać uwagi do zaproponowanych rozwiązań przez formularz dostępny na stronie Idea Kielce.

 

Można to zrobić także pocztą, faxem i e-mailem na adres:

Miejski Zarząd Dróg
ul. Prendowskiej 7, 25 – 395 Kielce
fax: (41) 34 02 830
e-mail: boi@mzd.kielce.pl

Powrót na początek strony