Nabór do żłobków samorządowych. Ważne terminy dla rodziców

Znane są terminy rekrutacji do żłobków samorządowych w Kielcach na rok 2022/2023. Zapisy do placówek prowadzone są za pomocą systemu elektronicznego. Od 19 kwietnia 2022 roku, opiekunowie i rodzice dzieci, które już uczęszczają do żłobka, będą mogli składać pisemne potwierdzenia w tej sprawie. Nabór odbywa się raz w roku w terminach określonych w harmonogramie.

Rekrutacja do żłobków samorządowych Miasta Kielce odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu

UWAGA! W trakcie rekrutacji można wybrać tylko jeden żłobek.

Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia. Dziecko przyjmowane jest do żłobka na okres 3-letniej opieki. W kolejnych latach rodzice lub opiekunowie prawni potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z opieki, poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku, w terminie i na zasadach określonych w harmonogramie naboru na kolejny rok.

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

Od 19 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. godz. 12:00 – rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez ponowne logowanie dziecka w systemie rekrutacyjnym oraz złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

Od 4 maja do 13 maja 2022 r. godz. 12:00 – rodzice lub opiekunowie prawni: po raz pierwszy zapisujący dziecko do żłobka, dzieci znajdujących się na listach rezerwowych oraz dzieci pobierających Kielecki Bon Żłobkowy, którzy chcą ponownie zapisać dziecko do żłobka samorządowego, wprowadzają dane dziecka do systemu elektronicznego naboru dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu, a następnie po wydrukowaniu i potwierdzeniu wniosku dostarczają go do wybranej placówki do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 15:00.

27 maja 2022 r. godz. 14:30 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

Od 1 czerwca do 3 czerwca 2022 r. – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodzic/Opiekun prawny, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:

  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek,
  • drukuje wypełniony wniosek, który wraz z dokumentami w wersji papierowej potwierdzającymi spełnianie kryteriów, składa do wybranej placówki w terminie określonym w harmonogramie naboru. Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji
  • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta Rodzicowi/ Opiekunowi prawnemu, w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.

W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku, przyjmuje się dziecko z listy wniosków rezerwowych.

Wszelkie zasady, kryteria oraz niezbędne dokumenty potrzebne w procesie naboru dostępne są pod adresem https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/edukacja/zlobki.html

 

Powrót na początek strony