Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 3 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce. Radni będą decydować w sprawie bezpłatnych przejazdów w komunikacji dla obywateli Ukrainy oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Podkarczówki.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 lutego 2022 r. Posiedzenie odbędzie się 3 marca o godz. 15.30 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 - w trybie zdalnym. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR Y.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary".

4. Zamknięcie obrad.

Transmisja - link

 

Powrót na początek strony