Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce odbędzie się 1 września

Na wniosek Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 1 września 2023 roku o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały dotyczącej lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Kielcach przy ul. Zbożowej na działkach nr ewidencyjny 261/3, 261/6 obręb 0011” - procedura wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t .j. Dz. U. 2021 r. poz. 1538 ze zm.).

4. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony