Nagrody dla ludzi kultury. Zgłoszenia do 31 maja br.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje o możliwości składania wniosków z kandydaturami do Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Uchwała Rady Miasta Kielce nr XXXII/597/2012 z dnia 06 września 2012.

Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać lub przesłać do dnia 31 maja br. na adres:
Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
pok. nr 504, 512

 

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Referacie Kultury - tel. 41 36 76 608 lub 41 36 76 612.

Powrót na początek strony