Nagrodzeni za serce i wychowywanie młodego pokolenia kielczan

Pracownicy oświaty zostali uhonorowani medalami i nagrodami podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku Prezydent Kielc przyznał 127 nagród.

Uroczystość odbyła się na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Gospodarzem wydarzenia był prezydent Kielc Bogdan Wenta. W gali wzięli udział wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, radni, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Diecezji Kieleckiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, dyrektorzy i nauczyciele kieleckich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.  

-  Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę. Jesteście mentorami i drogowskazami dla młodego pokolenia kielczan, którzy są przyszłością naszego miasta i kraju. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Edukacja w czasie pandemii była ogromnym wysiłkiem, ale kieleccy nauczyciele sprostali temu zadaniu. W naszych szkołach nauczyciele są znakomitymi pedagogami, jesteśmy z nich bardzo dumni. Myślę, że wszystkie wyróżnienia i nagrody są dowodem docenienia ich zaangażowania i pasji. Życzę nauczycielom, żeby byli dumni ze efektów swojej pracy – sukcesów swoich wychowanków – mówił zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Podczas uroczystości w Kieleckim Centrum Kultury pracownikom oświaty wręczono odznaczenia państwowe (Brązowy Krzyż Zasługi, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę), Medale Komisji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki, nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Prezydenta Kielc. W tym roku Prezydent Kielc przyznał 127 nagród – 107 nagród III stopnia, 11 nagród II stopnia i 9 nagród I stopnia.

- Jestem wdzięczny, że ktoś zauważył naszą codzienną pracę. Najważniejsze w tej pracy jest powołanie, trzeba lubić to co się robi. Szkoła musi spełniać wymagania dzisiejszych czasów. To między innymi opanowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem informatycznych narzędzi. Bardzo ważna jest także nauka języków. Nasza szkoła od czterech lat realizuje nauczanie dwujęzyczne, to jest przyszłość – mówi Stanisław Janusiński, dyr. Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach.

- Rola nauczyciela jest bardzo ważna w obecnych czasach. Naszym zadaniem jest wskazywanie celu młodym ludziom, wzmacnianie ich i rozwijanie – podkreślała Paula Presman, dyr. Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach.

- Największa motywacją do pracy jest uśmiech naszych wychowanków – mówił Tomasz Olesiński, dyr. Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego.

 

Pełna lista nagrodzonych pracowników oświaty.

Powrót na początek strony