„Nasze miasto - nasze pasje” - nowa wystawa w Punkcie Promocji Kielc

Jedna rodzina, dwa pokolenia, dwie dziedziny sztuki, trzy spojrzenia - a wszystko łączy wspólna pasja, czyli Kielce. Już w piątek, 5 kwietnia o godz. 17:30 zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii i malarstwa Barbary, Marka oraz Marcina Michalskich „Nasze miasto - nasze pasje” w Punkcie Promocji Kielc.

To pierwsza rodzinna wystawa w PPK. Zostaną na niej zaprezentowane prace rodziny Michalskich - Barbary (obrazy) oraz Marka i ich syna Marcina (fotografie). Łączy ich wspólna pasja - Kielce.

Barbara Michalska malarstwem interesuje się od najmłodszych lat. Od wczesnego dzieciństwa przejawiała uzdolnienia artystyczne. Obecnie utrwala na płótnie różne zjawiska przyrody, ginącą architekturę oraz ludzkie twarze. Poprzez piękno człowieka ukazuje jego duszę. Brała udział w wielu plenerach malarskich w Kielcach, Iłży, Masłowie, Morawicy, Krynicy Górskiej, Kosarzyskach oraz Chęcinach, które organizowało wówczas Stowarzyszenie Artystów Plastyków Amatorów (obecnie Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich), do którego należy od 1990 r. Na przełomie lat 1995/1996 była jego prezesem. Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach została w 1993 r.

Jej prace były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Zdobią mieszkania prywatne oraz instytucje w naszym kraju i za granicą. Wielokrotnie wyróżniana dyplomami i nagrodami w konkursach plastycznych i poetyckich. W 1996 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Kielce, a w 1999 r. wyróżnienie Zarządu Głównego PTTK za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. Za całokształt pracy na rzecz kultury w 2003 r. została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki. Jest przewodnikiem świętokrzyskim.

Marek Michalski to nieżyjący już twórca wyjątkowego zestawu zdjęć, którego młodość koncentrowała się wokół podróży motocyklowych po Polsce i fotografowania. Na zdjęciach powstałych w latach 60-tych ubiegłego wieku odnajdziemy ciekawe ujęcia z życia Kielc, a także bliskich autorowi osób. Wszystkie podróże Marka Michalskiego w tym czasie rozpoczynały się i kończyły w rodzinnym domu, mieszczącym się w nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Słowackiego w Kielcach.

Jego syn - Marcin przygotował dwie wystawy, prezentujące te unikatowe fotografie. W 2017 i 2022 r. w Domu Kultury „Zameczek” miały miejsce wystawy pt. „Archiwum niecodzienności”. W odsłonach tego niecodziennego archiwum pokazane zostały nastrojowe fotografie, których tematem byli ludzie i krajobrazy. Ciekawostkę stanowiły zdjęcia z zawodów sportowych na nieistniejącej skoczni narciarskiej w Kielcach.

- Wybór zdjęć do wystawy „Nasze miasto - nasze pasje” to fragment dorobku twórczego Marka Michalskiego, którym chciałem się podzielić z szerszą publicznością. Wiele z tych obrazów odkryłem na nowo przeglądając stare negatywy. Tworząc już trzecią odsłonę zdjęć Marka Michalskiego chciałbym pokazać świat oczami mojego Taty i podzielić się jego pasją fotograficzną - mówi Marcin Michalski.

Marcin Michalski to artysta wszechstronny, działający na wielu płaszczyznach sztuk plastycznych, łączący nowe media z tradycyjnymi technikami. Tworzy przy użyciu różnych mediów, takich jak rzeźba, fotografia, malarstwo, wideo. Na jego fotografiach odnaleźć można m.in. unikatowe spojrzenie na codzienne życie miasta. Jest absolwentem kieleckiego „Plastyka”. Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja: małe formy rzeźbiarskie, ukończył na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK.

Jest członkiem nieformalnych grup: „grupa CKF” i „Kwiatki w Betonie”, a także organizatorem działań społecznych, artystycznych m.in.: „Gożdzik dla Sztuki”, „Podsumowanie 5 lat akcji Kwiatki w Betonie 2012-2017”, plenerów fotograficznych m.in. cyklu „Miasteczka” oraz warsztatów fotograficznych.

Na co dzień pracuje jako instruktor i fotograf w Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach, prowadząc pracownię fotografii i grafiki komputerowej, warsztaty fotograficzne oraz dokumentując działalność instytucji. Jest również koordynatorem konkursów fotograficznych organizowanych przez DK „Zameczek”, kuratorem Galerii m w Ośrodku Kultury „Ziemowit” i kuratorem wystaw w Galerii ART-STYL w DK „Zameczek”.

Marcin Michalski jest laureatem wielu konkursów fotograficznych, a swoje zdjęcia prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uhonorowany został Nagrodą Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury za 2020 rok (w ramach działalności Zameczkowego Studia Filmowego KaMa). Jego prace zdobią kolekcje w kraju i za granicą (Nowy Jork i Moskwa). Z jego twórczością można zapoznać się na profilach: www.facebook.com/Photomini i www.facebook.com/pieknemomenty.

Wystawę fotografii i malarstwa Barbary, Marka i Marcina Michalskich „Nasze miasto - nasze pasje” będzie można oglądać do 8 maja 2024 r.

Punkt Promocji Kielc czynny jest od wtorku do soboty, w godz. 11:00-17:00. Działalność punktu koordynuje Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Punkt_Promocji_Kielc_Wystawa_Michalskich_News_1920_1080.jpg

Powrót na początek strony