Nauczycielki języka polskiego z Winnicy zakończyły staż w Kielcach

Grupa nauczycielek-wolontariuszy z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola przyjechała do Kielc na 5-dniowy staż podwyższający kwalifikacje nauczanie języka polskiego. W piątek, 9 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące staż, który po raz kolejny odbywa się w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki i dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Piotr Łojek.

Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Kielcach. Zakwaterowanie przygotowane zostało w Zespole Szkół nr 2 Kielcach. W czasie pozalekcyjnym społeczniczki z Ukrainy miały okazję do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta i wydarzeniach takich, jak gala finałowa Mistrzów Mowy Pięknej w Kieleckim Centrum Kultury, wernisażach wystaw w Instytucie Dizajnu, czy Tycjan – Galerii ZPAP.

W Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy uczy się łącznie ok. 600 osób. Są to głównie osoby polskiego pochodzenia, których przodkowie w ramach zawieruch wojennych i przesunięć granic państw znaleźli się poza Ojczyzną. Weekendowe zajęcia cieszą się popularnością dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu pracujących na zasadach wolontariatu nauczycieli, którzy niestrudzenie popularyzują język polski, historię i kulturę Polski wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Winnicy i Podola.

Praca nauczycielek Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy, prowadzona bez względu na szalejącą jeszcze niedawno pandemię Covid-19, a obecnie okrutną wojnę wywołaną zbrodniczą napaścią Rosji na Ukrainę, przynosi obfite owoce. Dowodem tego są liczni uczniowie uczęszczający na zajęcia stacjonarne oraz online w Winnicy, spośród których wielu trafia na dalszą naukę do szkół i uniwersytetów w Kielcach.

Miasto Kielce sprawuje mecenat nad Szkołą nieprzerwanie od 2005 roku. W tym czasie zrealizowanych zostało setki wspólnych przedsięwzięć, wśród których wymienić można Letnią Szkołę Kultury Historii i Języka Polskiego, Spotkania z Ojczyzną Seniorów z Podola, Wigilię Polska w Winnicy oraz staże dla nauczycielek.

Powrót na początek strony