Nauka medycyny z wykorzystaniem najnowszych technologii

W budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19a odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, z którego korzystają studenci medycyny i pielęgniarstwa Collegium Medicum. Wydarzenie połączone było z konferencją naukową. W uroczystości udział wziął Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta Kielce.

Centrum powstało z trzech istniejący jednostek w ramach realizacji projektu „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt umożliwił podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie symulacji medycznej oraz realizację kształcenia praktycznego studentów z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Dofinansowanie pozwoliło na wyposażenie sal egzaminacyjnych OSCE, sal OIOM, bloku operacyjnego z myjnią chirurgiczną i pomieszczeniem kontrolnym, sali symulatora karetki, sali nauczania umiejętności chirurgicznych i nauczania umiejętności klinicznych, sali wirtualnej rzeczywistości.

W ramach projektu MEDICUS doposażone zostały także sale symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) oraz sale umiejętności pielęgniarskich.

Powrót na początek strony