Naukowcy z Polski i zagranicy dyskutują o pracy socjalnej

Ponad 80 wystąpień naukowych znalazło się w programie III Międzynarodowej Konferencji pt. „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”. Dwudniowe wydarzenie odbywa się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. To trzecia edycja konferencji poświęconej pracy socjalnej, którą Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Gośćmi inauguracji konferencji we wtorek 21 listopada była Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Grzegorz Sowiński, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

Uczestników wydarzenia powitały prorektor ds. nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka oraz dziekan WPiP dr hab. prof. UJK Mariola Wojciechowska. - Realia współczesnego świata wyznaczają potrzebę namysłu nad nową jakością życia, której niezbywalnym filarem jest wspieranie człowieka w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jestem przekonana, że w ramach niniejszej konferencji sprawą kluczową stanie się omówienie złożonych problemów zmian społecznych oraz rozwiązywanie problemów w relacjach międzyludzkich - mówiła prof. Mariola Wojciechowska.

Podczas obrad omawiane są m.in. zagadnienia z zakresu zmian demograficznych, integracji uchodźców, aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz inne wyzwania stojące przed pracownikami socjalnymi. W konferencji bierze udział ponad 200 prelegentów, z czego część łączy się z Kielcami za pośrednictwem Internetu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Powrót na początek strony