NGO-EXPO w Targach Kielce

75 podmiotów z całego kraju zaprezentowało swoją ofertę podczas Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Wydarzenie zorganizowali Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

Wśród wystawców znalazły się koła gospodyń wiejskich, zakłady aktywności zawodowej, fundacje, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora czy towarzystwa wspierania rozwoju. W skrócie te organizacje, które działają najbliżej mieszkańców, pomagając im na różnych płaszczyznach.

- Targi Kielce są kojarzone z branżą przemysłową, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to nasz „okręt flagowy", ale w naszym murach odbywają się wydarzenia o zróżnicowanej tematyce, także kulturalnej. Występowali tu między innymi Krzysztof Penderecki i Ennio Morricone, Maryla Rodowicz i Perfect. Jesteśmy gotowi, by działać we wszystkich zakresach i także jako realizator przedsięwzięć od strony technicznej, tak jak w przypadku szczytu Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dziękuję organizatorom targów NGO-EXPO za zaufanie. Chcemy być z Wami w kolejnych latach – zaznaczył prezes Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń.

Targi NGO-EXPO odwiedziła zastępca Prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór. - Organizacje pozarządowe to doskonały przykład działalności lokalnych społeczności, na rzecz poprawy życia i aktywizacji mieszkańców. Wspieramy te środowiska i staramy się z nimi współpracować tak, jak tylko jest to możliwe. Cieszymy się, że to właśnie w naszym mieście, przedstawiciele trzeciego sektora mogą się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczenia –przekonuje.

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przypomniał, że pierwsza myśl o zorganizowaniu targów dla ngosów pojawiła się trzy lata temu podczas Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji  Pozarządowych. Naturalnym wydawało się, że zostaną zorganizowane w Targach Kielce. – Tutaj od 30 lat wystawia się wielki przemysł, a dziś miejsce zajmują stoiska organizacji pozarządowych, które są nieco mniej widoczne w przestrzeni publicznej, niż przedstawiciele sektora przemysłowego. Mam nadzieję, że pierwsze targi organizacji pozarządowych wyznaczą trend i staną się tradycją corocznego prezentowania dorobku, sposobów działania ngosów  - podkreśla Kaczmarczyk.

Celami NGO-EXPO jest prezentacja różnorodności organizacji pozarządowych i ich działań oraz poszerzenie wiedzy na temat organizacji pozarządowych i ich działalności. To także pole wymiany doświadczeń.

Powrót na początek strony