Nie bądź obojętny. 16 Dni Przeciwko Przemocy

Choć działania trwają codziennie przez cały rok, to od 25 listopada do 10 grudnia przekaz „nie krzywdź”, „reaguj na każdy rodzaj przemocy” wybrzmi jeszcze głośniej. Po raz 17. w Kielcach odbędzie się kampania społeczna „Biała Wstążka”. Tym razem pod hasłem #byćMężczyzną.

Kampania jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, w Kielcach nieprzerwanie od 2007 roku. Od tego czasu Miasto Kielce wypromowało „Białą Wstążkę”, jako symbol zobowiązania do przerwania milczenia w sprawie przemocy w rodzinie i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania, w wielu miastach w Polsce.

Kampania koresponduje z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Daty nie są przypadkowe. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a jej koniec przypada na 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.   

- Akcja zwiększa świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród kielczan, kieruje swoje edukacyjne przesłanie do ogółu społeczeństwa, do rodzin, do profesjonalistów i przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Dzięki temu osoby zagrożone przemocą w rodzinie i doświadczające przemocy nie pozostaną bez wsparcia - mówi Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Każdego roku tematyka kampanii jest uniwersalna i osoby w każdym wieku korzystają z jej edukacyjnego przesłania. Zawsze też akcja obfituje w rozmaite wydarzenia profilaktyczne i promocyjne.

W tym roku zaplanowano m.in. zajęcia grupowe dla rodziców, dla osób doznających przemocy, ale też dla osób stosujących przemoc, konsultacje specjalistyczne, warsztaty profilaktyczne w kieleckich szkołach dla dzieci i młodzieży, oraz konkurs.

Uroczysta inauguracja kampanii została zaplanowana na 29 listopada. Podczas wydarzenia na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury osobom, które swoją codzienną pracą przyczyniają się do przeciwdziałania przemocy oraz pomocy pokrzywdzonym, wręczona zostanie statuetka „Białej Wstążki” oraz wyróżnienia „Lider dobrych praktyk”.

Organizatorami kampanii są: Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Jeśli masz poczucie, że samotnie zmagasz się z trudnym problemem życiowym, zapraszamy do kontaktu.

Przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać między innymi: Policji, Prokuraturze, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach, w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

Zachęcamy osoby w kryzysie do korzystania z dostępnych w Kielcach telefonów zaufania:

195 13 – Miejski Telefon Zaufania „Stop Przemocy” (całodobowy)

195 25 – Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym (całodobowy)

41 368 18 74 - Telefon w sprawach rodzinnych (pon. – pt. w godz. 8:00 – 18:00)

Powrót na początek strony